pg_logo

PAŁAC
GODĘTOWO

Strona w przygotowaniu / Website under construction

KONTAKT / CONTACT
Recepcja / Reception: +48 58 677 95 95
Restauracja / Restaurant: +48 58 677 95 98
Fax: +48 58 677 95 97
E-mail: hotel@palacgodetowo.pl
Lokalizacja / Location